Miloš Slivanský

2021_Drevené nosné sústavy – návrh nosnej konštrukcie drevodomu (VŠ učebnica)

2015_Teoretická analýza spriahnutého drevo-betónového stropu

2015_Composite timber-concrete structures

2015_Experimentálne overovanie spriahnutého drevo-betónového stropu

2014_Zohľadnenie dlhodobého zaťaženia pri návrhu priehradových nosníkov

2014_Teoretická analýza namáhania šikmých skrutiek v prípojoch DK

2014_Vplyv vonkajšieho zaťaženia na výsledný tvar škrupinovej konštrukcie

2014_Skrutky v prípojoch drevených konštrukcií

2014_Protective glass barrier in Bratislava – Slovakia

2014_Long-Term Test on Timber Trusses

2014_Frameless structural concept of glass barrier

2013_Sklo ako konštrukčný materiál

2013_Modelovanie vystužených sklených nosníkov v MKP

2013_Ochranná stena na Staromestskej ulici v Bratislave

2013_Experimentálne dlhodobé overovanie priehradových nosníkov

2013_Analýza zmien krovu katedrály Sv. Martina počas termosanácie

2012_Thermal remediation of roof structure of the St. Martins Cathedral

2012_Tenzometrické meranie krovu katedrály Sv. Martina počas termosanácie

2012_Theoretical verification of the reinforced glass beams

2012_Priestorová tuhosť drevených priehradových konštrukcií

2012_Reinforced glass beams – experimental and theoretical

2012_Experimental verification of the resistance of glass beams

2011_Vystužovanie drevených priehradových konštrukcií

2011_Experimentálne overovanie priehradových nosníkov

2011_Analýza výstužného systému drevených priehradových nosníkov

2011_Experimental verification of the resistance of glass beams

2011_Analýza drevených väzníkov a ich experimentálne overovanie u výrobcu

2010_Experimentálne overovanie sklených nosníkov

2009_Vystužené sklené nosníky

2008_Rekonštrukcie oceľových mostov

2007_Rekonštrukcia strechy plavárne v Topoľčanoch

2007_Sanácia slinkových síl v objekte firmy Holcim

2007_Problematika navrhovania nosných konštrukcií zo skla

2007_Reconstruction of Special Types of Constructions

2007_Príklady expertíz oceľových konštrukcií

2007_Je potrebná nezávislá kontrola projektu a kontrola zhotovenia nosnej konštrukcie

2007_Diagnostika oceľových potrubných mostov

2007_Analýza potrubných mostov na tranzitnom plynovode

2006_Sanácia slinkových síl v objekte firmy Holcim

2006_Zvláštne prípady rekonštrukcií nosných sústav

2006_Teoretická analýza sklených prvkov

2006_Obnova mostov cez rieky Váh, Ipeľ a Lajta

2006_Rekonštrukcie športových stavieb

2006_Expertízne posúdenie technického stavu slinkových síl

2005_Teoretická a experimentálna analýza sklených prvkov

2005_Posúdenie lávky pre peších v Piešťanoch

2005_Obnova mostov cez rieku Ipeľ

2005_Rekonštrukcia výrobnej haly v Dubnici nad Váhom