Jaroslav Sandanus

2015_Drevená nosná konštrukcia dvojpodlažnej školy

2015_Nosná konštrukcia školy z krížom lepeného dreva

2014_Interakcia spájacieho prostriedku a dreva v spriahnutých drevobetónových konštrukciách

2014_Krížom lepené drevo vo viacpodlažných stavbách

2014_Long-Term Test on Timber Trusses

2014_Zohľadnenie dlhodobého zaťaženia pri návrhu priehradových nosníkov

2013_Vplyv hydrotermickej úpravy na nosný spoj

2013_Netradičná architektúra z tradičných materiálov

2013_Objekty so srdcom k životnému prostrediu

2013_Analýza zmien krovu katedrály Sv. Martina počas termosanácie

2013_Experimentálne dlhodobé overovanie priehradových nosníkov

2012_Vyhliadková veža Bahnorama

2012_určenie mechanických vlastností dreva

2012_Úloha statika pri sanácii pamiatkových objektov

2012_Patrí drevo do mostného staviteľstva

2012_Nosné konštrukcie z krížom lepeného dreva

2012_Nosné konštrukcie z krížom lepeného dreva-príklady realizácií

2012_Drevo v meste – Bytový dom vo Viedni

2012_Drevená fasáda – atraktívne riešenie vonkajšej architektúry

2012_Diagnostika a sanácia drevených krovov

2012_Thermal remediation of roof structure of the St. Martins Cathedral

2012_Tenzometrické meranie krovu katedrály Sv. Martina počas termosanácie

2012_Priestorová tuhosť drevených priehradových konštrukcií

2011_Vystužovanie drevených priehradových konštrukcií

2011_Experimentálne overovanie priehradových nosníkov

2011_Analýza výstužného systému drevených priehradových nosníkov

2011_Analýza drevených väzníkov a ich experimentálne overovanie u výrobcu

2010_Analýza spriahovacích prostriedkov a medzivrstvy

2007_Rekonštrukcia strechy plavárne v Topoľčanoch

2007_Je potrebná nezávislá kontrola projektu a kontrola zhotovenia nosnej konštrukcie

2006_Rekonštrukcie športových stavieb

2005_Rekonštrukcia výrobnej haly v Dubnici nad Váhom